Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

Het Jeugdfonds heeft tot doel financiële ondersteuning te bieden voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar.

Projecten die buiten Nederland plaatsvinden komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.


In verband met het vertrek van twee bestuursleden per juli 2020  komen er twee bestuurszetels vacant. Kijk voor meer informatie op Vacatures.
                                        VOLGENDE PAGINA