Subsidiecriteria


Wie kunnen subsidie aanvragen?

Het bestuur van het Jeugdfonds heeft speciale affiniteit met fondsaanvragen die blijk geven van gedrevenheid en vindingrijkheid, van een nieuw initiatief waaruit persoonlijke inzet en daadkracht spreekt. Als een aanvraag deze elementen bevat, kan gerekend worden op een serieuze behandeling. Het fonds wil hiermee de oorsprong en de dynamiek van Dijkstra – en vele anderen die zich inzetten voor hulp aan kinderen – vasthouden. De samenleving heeft ook nu nog mensen nodig die hun nek uitsteken en zaken in beweging willen brengen voor kinderen. Het relatief kleine fonds leent zich bij uitstek voor steun aan kleinschalige projecten. Hiermee onderscheidt het zich van de bij het publiek bekende grote fondsen. 


Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die eindverantwoordelijk zijn voor de organisatie en voortgangsbewaking van een project, vallend onder de doelstelling van het Jeugdfonds, kunnen een aanvraag indienen. Het bestuur verleent geen subsidie aan fondsen, ook al hebben ze dezelfde doelstelling of hetzelfde oogmerk.


Het Jeugdfonds Wees een Zegen subsidieert uitsluitend activiteiten en projecten ten behoeve van kinderen en jongeren tot 21 jaar in Nederland.


Aanvragen bestemd voor personeels- en/of exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Evenmin wordt subsidie verleend in bouwkosten.

In principe wordt slechts éénmalig een subsidie toegekend voor een project of activiteit.

Een project dat al is gestart of voltooid voor de eerstvolgende vergaderdatum, komt niet voor subsidie in aanmerking. 

De stichting financiert slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een project.


VORIGE PAGINA                                                                                   VOLGENDE PAGINA