Subsidiecriteria‎ > ‎

Contact

Het bestuur van de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen bestaat uit:

Mw. drs. W.P.J. Weeda, voorzitter
Mw. drs. J.F. Gabeler, penningmeester
Mw. drs. M.J.W. Smets, secretaris
Mr. W.J. Wierda, lid

E-mailadres:        jeugdfonds.wez@gmail.com 
Wij verzoeken u uitsluitend via e-mail met ons te corresponderen.

Adres:                 Fluitekruid 13, 1441 XP Purmerend
Fiscaal nummer:  009564627

In verband met samenvoeging van bankrekeningen van Wees een Zegen bij ING zijn de rekeningen 479788 4972012 en 2763889 opgeheven. Het ING bankrekeningnummer NL17 INGB 0007 745261 is gehandhaafd.

De stichting Jeugdfonds Wees een Zegen is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of  goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten aanwendt voor het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed.

In 2017 is het bestuur van Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen vier keer bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen is een bedrag van € 103.977 toegekend aan instellingen en organisaties. Er zijn in totaal 64 subsidies toegekend voor de volgende doelen: materiaalkosten, sociaal educatieve projecten (kunst-, sport- en spelactiviteiten), sociaal culturele projecten (filmproductie, armoedebestrijding), 'groene' wijkpleinen en onderzoek en ontwikkeling.