Subsidiecriteria‎ > ‎

Contact

Het bestuur van de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen bestaat uit:

Mw. drs. W.P.J. Weeda, voorzitter
Mw. drs. J.F. Gabeler, penningmeester
Mw. drs. M.J.W. Smets, secretaris
Mr. W.J. Wierda, lid
Drs. W.S.G. Goslinga, lid
Drs. C.D. van der Hoeven

E-mailadres:        jeugdfonds.wez@gmail.com 
Wij verzoeken u uitsluitend via e-mail met ons te corresponderen.

Adres:                 Fluitekruid 13, 1441 XP Purmerend
Fiscaal nummer:  009564627


De stichting Jeugdfonds Wees een Zegen is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of  goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten aanwendt voor het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur kwam in 2018 vier keer bijeen: op 31 januari (beleidsvergadering), 12 april, 5 juli en 14 november. 

In totaal ontvingen we 38 aanvragen, waarvan er 23 werden gehonoreerd met een totaalbedrag van €43.025. Het ging hierbij om aanvragen voor sociaal educatieve projecten, sociaal culturele projecten, onderzoek en ontwikkeling, opstartkosten voor nieuwe projecten op het gebied van coaching/begeleiding van jongeren en materiaalkosten voor speciale activiteiten.