Contact

Het bestuur van de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen bestaat uit:

Mw. drs. W.P.J. Weeda, voorzitter
Mw. drs. J.F. Gabeler, penningmeester
Mw. drs. C.D. van der Hoeven, secretaris
Drs. W.S.G. Goslinga, lid


E-mailadres:        jeugdfonds.wez@gmail.com 

Fiscaal nummer:  009564627


De stichting Jeugdfonds Wees een Zegen is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of  goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten aanwendt voor het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur kwam in 2019 vier keer bijeen om de aanvragen te behandelen. 

In totaal ontvingen we 43 aanvragen, waarvan er 25 werden gehonoreerd met een totaalbedrag van €50.975. Het ging hierbij om aanvragen voor sociaal educatieve projecten, sociaal culturele projecten, onderzoek en ontwikkeling, opstartkosten voor nieuwe projecten op het gebied van coaching/begeleiding van jongeren en materiaalkosten voor speciale activiteiten. 


Na de transitie tot Jeugdfonds Wees een Zegen bij Ars Donandi in 2020 zal het bestuur van de stichting haar werkzaamheden afronden en overgaan tot opheffing van de stichting.