Doelstelling en beleid

Het Jeugdfonds heeft tot doel financiële ondersteuning te bieden voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar. 

Het beleid van de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen is gericht op:   

• Beheren van het vermogen om zoveel mogelijk inkomsten te generen, terwijl het vermogen in stand blijft, opdat subsidies en bijdragen kunnen worden verstrekt aan activiteiten ter bevordering van het welzijn van kinderen en jongeren op de volgende velden: 

  • onderzoek en ontwikkeling van hulpverleningsaanbod;
  • sociaal-educatieve projecten, 
  • sociaal-culturele projecten 
  • bijdragen in (spel)materiaalkosten.
• Ontwikkelen van publiciteit en bereikbaarheid van het fonds door het onderhouden van een eigen website.

• Het leggen van contacten en het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

    Er zijn bij de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen geen betaalde krachten in dienst; het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die gemaakte onkosten vergoed krijgen.


    VORIGE PAGINA                                                                            VOLGENDE PAGINA