Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

Het Jeugdfonds heeft tot doel financiële ondersteuning te bieden voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland tot 21 jaar.

Projecten die buiten Nederland plaatsvinden komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.

                                        VOLGENDE PAGINA