Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen

Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog waarin de heer J.H.Dijkstra zich de slechte omstandigheden van kinderen in de Amsterdamse Jordaan aantrok. Vader Dijkstra, zoals hij ook wel genoemd werd, wist in die tijd als initiator en later als medeoprichter dingen in beweging te zetten. Hij startte o.a. geldinzamelingsacties om hulp en opvang aan kwetsbare kinderen te bieden. Dit leidde in 1945 tot het openen van een eerste kindertehuis in Amsterdam.

Sinds 1994 besteedt stichting Jeugdfonds Wees een Zegen zijn vermogen, voortgekomen uit de verkoop van onroerend goed, aan het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten, die een bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare jongeren in Nederland tot 21 jaar. Kinderen en jongeren die vanwege hun constitutie en/of belastende leefomstandigheden een geringere kans op een gezonde ontwikkeling hebben; zoals kinderen met armoede, gezondheidsproblemen, onvoldoende stimulering of begeleiding vanuit hun opvoedingssituatie, of jongeren die in aanraking zijn gekomen of het risico lopen in aanraking te komen met justitie en jeugdzorg. Dit vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op een veilige, onbezorgde jeugd met voldoende kansen voor de toekomst en dat innovatieve initiatieven ondersteund met vrijwillige inzet onmisbaar zijn om jeugdzorg voortdurend in beweging te zetten.

Van Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen naar Jeugdfonds Wees een Zegen

Na 30 november 2020 wordt de stichting Jeugdfonds Wees een Zegen opgeheven en worden het werk voortgezet als Jeugdfonds Wees een Zegen bij Ars Donandi.

Meer informatie over de nieuwe aanvraagprocedure is te vinden bij https://www.arsdonandi.nl/donatie-aanvragen