Subsidieaanvraag

berAanvragen kunnen uitsluitend per e-mail worden gedaan. U kunt het aanvraagformulier downloaden door op de dikke pijl rechtsonder te klikken.
Na invullen kunt u het mailen aan jeugdfonds.wez@gmail.com
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 24 september 2020Aanvragen dienen uiterlijk 1 september te worden ingediend om dan behandeld te worden. 


Toekenning van subsidie

Toekenning van subsidie vindt plaats in de vorm van een toezegging. Zodra het project van start gaat, wordt de subsidie uitgekeerd.

In bijzondere gevallen wordt subsidie toegekend voor het opstarten van een project of wordt een tussentijdse voortgangsrapportage gewenst.VORIGE PAGINA                                                                                    VOLGENDE PAGINA
ĉ
Jeugdfonds Weeseenzegen,
21 apr. 2018 00:15
Comments