Vacatures

Per 1 juli 2020 zullen twee algemeen bestuursleden van de stichting hun functie neerleggen. Voor de vervulling van deze vacatures zoekt het bestuur nieuwe leden. Algemene informatie over de Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen is te vinden op deze website www.stichtingjeugdfondsweeseenzegen.nl

Profielschets

 • Affiniteit met de doelstellingen en het beleid van de stichting
 • Brede belangstelling voor de maatschappelijke ontwikkelingen op de terreinen waarop de stichting zich richt
 • Communicatief vaardig, gericht op samenwerken
 • Inzicht in inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten van subsidieaanvragen

De functie van algemeen bestuurslid omvat 

 • Het beoordelen van subsidieaanvragen voorafgaand aan een vergadering 
 • Het gezamenlijk met de andere bestuursleden beslissen over toekenning of afwijzing van een donatie 
 • Eventueel contact opnemen met de aanvrager, indien hiertoe besloten is tijdens een vergadering
 • Mede invulling geven aan het (toekomst)beleid van Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen 
 • Het bestuur vergadert gemiddeld 4 x per jaar in het midden van Nederland.
 • Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.
 • Bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd; gemaakte onkosten worden vergoed, conform afspraken.  

Als u meer informatie wilt ontvangen over de stichting, kunt u per mail contact met ons opnemen. Wij verzoeken belangstellenden om voor 1 januari 2020 een brief met motivatie en cv sturen naar jeugdfonds.wez@gmail.com