Jeugdfonds Wees een Zegen

Van Stichting naar Fonds op Naam

Sinds 30 november 2020 is het vermogen van Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen overgedragen aan Jeugdfonds Wees een Zegen, Fonds op naam bij Ars Donandi, Huis van Fondsen.

Aanvragen kunnen ingediend worden via https://www.arsdonandi.nl/donatie-aanvragen

De adviescommissie Jeugdfonds Wees een Zegen bestaat uit leden van het voormalig bestuur van de Stichting en beoordeelt mede de aanvragen en brengt zwaarwegend advies uit.

De adviescommissie van het Jeugdfonds heeft speciale affiniteit met aanvragen die blijk geven van gedrevenheid en vindingrijkheid, van een nieuw initiatief waaruit persoonlijke inzet en daadkracht spreekt. Het fonds wil hiermee de oorsprong en de dynamiek van initiatiefnemer, de heer Dijkstra vasthouden. De samenleving heeft ook nu nog mensen nodig die hun nek uitsteken en zaken in beweging willen brengen voor kinderen.

Jeugdfonds Wees een Zegen leent zich bij uitstek voor steun aan kleinschalige projecten, zoals:

  • Onderzoek en ontwikkeling van hulpverlening gericht op verbetering van de situatie van de doelgroep;

  • Educatieve en culturele projecten die direct ten goede komen aan de doelgroep;

  • Bijdrage in (spel)materiaalkosten van bovengenoemde projecten.